srijeda, 2. ožujka 2011.

Razvoj stilova, tehnologija i tehnika izrade

Fascinantna priča o razvoju keramike započinje još u najdavnija vremena kada se ljudski rod kretao zemljom u malim nomadskim zajednicama. Obuhvaća pojavu prvih civilizacija i njihove doprinose keramičkoj tehnologiji i umjetnosti, utjecaje i međusobno oplođivanje različitih kultura posredstvom trgovačkih puteva i seoba naroda te preuzimanje ideja iz drugih disciplina ( metal, kiparstvo, slikarstvo ), čiji su rezultat neka od najdragocjenijih djela svjetske likovne baštine.

Kao što je keramika s područja Mezopotamije utjecala na nešto mlađu minojsku kulturu, a kineski plavo – bijeli porculan na delftski porculan, tako je i moderna američka keramika crpila inspiraciju iz japanske tradicionalne keramike za ceremonijal čaja.

Na samom početku svoje povijesti lončarski proizvodi imaju samo funkcionalno značenje, međutim s vremenom njihove estetske odlike bivaju sve važnije, da bi se , napokon, u dvadesetom stoljeću razdijelile, uvjetno rečeno, na dizajnersku i uporabnu keramiku. Upravo njena dvojaka uloga govori o veličini i istaknutom mjestu koje joj se vrlo često uskraćuje- osobito u današnje vrijeme.

Vraćanje dostojanstva keramičkoj umjetnosti i obrtu u Hrvatskoj i jest cilj ovog priručnika, a onima koji takvo što nikada nisu dovodili u pitanje možda pruži dodatna saznanja o toj čarobnoj disciplini.